Remanent - wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Remanent to jeden z podstawowych obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcach. Ma to na celu wewnętrzną kontrolę realnej wartości stanu magazynowego firmy. Uzyskane w tensposób dane konfrontuje się z dokumentami, które potwierdzają ich ilość. Jak dokładnie przeprowadzić remanent i kiedy musimy go robić? 

Co to jest remanent?

Remanent to spis stanów magazynowych, które składa się pod koniec roku podatkowego. Dotyczy półwyrobów, wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, a także odpadów i braków. W oparciu o KPIR oraz różnicę między remanentem z początku i końca roku, można sprawdzić realny dochód lub stratę. 

Oprócz tego, że remanent wykonujemy na koniec roku podatkowego - robimy to także w przypadku: 

1. rozpoczęcia działalności gospodarczej
2. zamknięcia działalności gospodarczej (tu obejmuje cały asortyment)
3. zmiana wspólnika lub stosunku udziałów
4. na żądanie naczelnika urzędu skarbowego 

Jak przeprowadzić remanent? 

Wszystko jest dokładnie określone w rozporządzeniu. Zgodnie z nim remanent musi być sporządzony w sposób staranny i twały, zakończony i zaopatrzony w podpisy osób, które uczestniczyły w spisie. Musi mieć takie dane jak: 

1. data
2. nazwa firmy / imię i nazwisko właściciela 
3. numerację 
4. nazwę towaru 
5. cena w złotych i groszach 
6. jednostka miary 
7. ilość 
8. wartość ilość x cena 
9. sumaryczna wartość 
10. ponumerowane arkusze 
11. klauzula
12. podpisy osób sporządzających i uczestniczących w inwentaryzacji 
13. podpis właściciela firmy 

Od remanentu są również pewne wyjątki, które dotyczą księgarń i antykwariatów, kantorów i działów specjalnych produkcji rolnej. Wszystko oczywiście znajduje się w rozporządzeniu. 

Czytaj również

Poleć naszą stronę

Lubisz naszą stronę i chciałbyś polecić ją Swoim znajomym. Polecaj nas na serwisach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter. Pomóż nam rozwijać wspólny projekt

© Infonumer.pl - All rights reserver. Wszystkie prawa zastrzezone

x