Rodzaje ubezpieczeń. Przydatne informacje o ubezpieczeniach.

Historia ubezpieczeń sięga zamierzchłej historii. W starożytności funkcjonowały one w ramach wspólnot społecznych czy religijnych. Opierały się wówczas na wzajemnej pomocy. Świadomi zagrożeń ludzie starali się łagodzić skutki nieszczęść i wypadków. Wspólnie ponosili więc skutki szkód, pomagając sobie wzajemnie. Wraz z rozwojem cywilizacji rozwiązanie to przybrało formy komercyjne. Oferowano wówczas pomoc w nagłych wypadkach wypłacaną z funduszu, który ubezpieczony deponował w ramach składek. Konkurencja w tej branży rosła na tyle szybko, że w niedługim czasie powstał rynek ubezpieczeniowy.

Obecnie najpopularniejszą formą ubezpieczeń są ubezpieczenia gospodarcze. Dzielą się one na dwa podstawowe działy:

- ubezpieczenia na życie (w tym inne ubezpieczenia osobowe)
- ubezpieczenia majątkowe

Oba działy dzielą się na wiele grup szczegółowych. Ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie na przykład rodzaj ubezpieczenia na życie, natomiast ubezpieczenie auta jest ubezpieczeniem majątkowym. Polskie prawo wprowadziło regulację, która zabrania ubezpieczycielowi świadczenia usług jednocześnie w obu tych działach.

Ubezpieczenia majątkowe

Ten rodzaj ubezpieczeń obejmuje przede wszystkim mienie. Zabezpieczają one przed poniesieniem kosztów związanych ze zniszczeniem bądź utratą mienia. W tej grupie ubezpieczeń ochronie podlegają także osoby, które wskutek takiego zniszczenia bądź utraty mogą ponieść szkodę. Wśród tego działu świadczeń warto wyróżnić jego 3 podstawowe rodzaje.

Pierwszym są ubezpieczenia  wypadkowe i chorobowe. Swoim zakresem obejmują one osoby, które uległy wypadkom bądź chorobom zawodowym. W ich ramach poszkodowany otrzymać może jednorazowe bądź stałe świadczenie, w zależności od poniesionej szkody.

Drugi rodzajem ubezpieczeń majątkowych są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązuje na przykład w wypadku polisy OC. Wówczas osoba powodująca szkodę zobowiązana jest do jej spłacenia lub naprawienia na rzecz poszkodowanego. W takim wypadku koszty pokrywa ubezpieczyciel.

Trzeci rodzaj to ubezpieczenia mienia. Zabezpieczają szeroko pojęty majątek przed wydarzeniami losowymi. W ten sposób ubezpieczyć można dom, telewizor czy nieruchomości. Ubezpieczenie obejmować może takie zdarzenia jak pożar, powódź czy wiatr.

Ubezpieczenia na życie

Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie bliskich osoby ubezpieczonej na wypadek jej śmierci – w myśl wypłaconych najbliższym świadczeń lub świadczenia. Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie właśnie z takiego rodzaju ubezpieczenia. Współcześnie taka polisa oferuje również zapewnienie osobie ubezpieczonej dodatkowych środków w przyszłości, np. dodatkowej emerytury.
Podzielić je można na dwie podstawowe kategorie:

Pierwsza z nich to polisy ochronne. Dotyczą one śmierci ubezpieczonego i są gwarantem wypłacenia świadczeń dla osób najbliższych.
Drugą kategorię stanowią polisy inwestycyjne – oszczędnościowe.  Korzystający z tego rozwiązania poprzez na przykład rynek funduszy kapitałowych inwestują swoje oszczędności na rynku. Taki kapitał jest później traktowany jak chociażby wspomniana wcześniej dodatkowa emerytura. Naturalnie ten rodzaj ubezpieczenia zawiera też w sobie polisę ochronną.

W dzisiejszych czasach warto zadbać o zabezpieczenie swojego mienia, zdrowia i najbliższych. Wciąż rozwijający się rynek ubezpieczeń pozwala na korzystanie z rozwiązań zapewniających psychiczny spokój. Wspomniane w artykule polisy to jedynie przykłady szerokiej oferty, z którą warto być na bieżąco.

Czytaj również

Poleć naszą stronę

Lubisz naszą stronę i chciałbyś polecić ją Swoim znajomym. Polecaj nas na serwisach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter. Pomóż nam rozwijać wspólny projekt

© Infonumer.pl - All rights reserver. Wszystkie prawa zastrzezone