Volter Kacper Kozikowski Warszawa dane z CEIDG

Adres: ul. Prochowa 04-360 Warszawa (numer budynku i lokalu nie zbierany zgodnie z RODO)

NIP: 1132766946

REGON: ---

Telefon, email i pozostałe dane kontaktowe nie są zbierane i przetwarzane zgodnie z RODO

Opis firmy

Szukasz informacji o firmie Volter Kacper Kozikowski z miejscowości Warszawa ul. Prochowa , której NIP to 1132766946 . Poniżej znajdziesz wszystkie informacje oraz opinie o firmie Volter Kacper Kozikowski Jeśli chciałbys nawiązać współprace w firmą Volter Kacper Kozikowski która działa pod adrsem Warszawa lub chciałbys sprawdzić opinie o firmie Volter Kacper Kozikowski dzięki Infonumer uzyskasz wszystkie te informacje. Zapraszamy do komentowania i dzielenia się opiniami o firmach. Sprawdź jakie firmy znajdują się w okolicy
Opinie o firmie Volter Kacper Kozikowski Warszawa
Numer telefonu do firmy Volter Kacper Kozikowski Warszawa
Dokłady adres firmy Volter Kacper Kozikowski to Warszawa ul. Prochowa

Pozostałe PKD:

3314Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
3512Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
3513Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
3514Z - Handel energią elektryczną,
3521Z - Wytwarzanie paliw gazowych,
3522Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
3523Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
3530Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
4110Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
4331Z - Tynkowanie,
4332Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
4333Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
4334Z - Malowanie i szklenie,
4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
4391Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
4511Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
4519Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4520Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4531Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4532Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4540Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
4611Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
4612Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
4613Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
4614Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
4615Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
4616Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
4617Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
4618Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
4619Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
4621Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
4622Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
4623Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
4624Z - Sprzedaż hurtowa skór,
4631Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
4632Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
4633Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
4634A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
4634B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
4635Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
4636Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
4637Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
4638Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
4639Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
4641Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
4642Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
4643Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
4644Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
4645Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
4646Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
4647Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
4648Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
4649Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
4651Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
4652Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
4661Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
4662Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
4663Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
4664Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
4665Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
4666Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
4674Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
4675Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
4676Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
4690Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
4711Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
4721Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4722Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4723Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4724Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4726Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4729Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4730Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
4741Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4742Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4743Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4751Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4752Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4753Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4754Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4759Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4761Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4762Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4763Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4764Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4765Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4771Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4772Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4773Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4774Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4775Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4776Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4777Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4778Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4779Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4781Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
4782Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
4789Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
4791Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
4910Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
4920Z - Transport kolejowy towarów,
4932Z - Działalność taksówek osobowych,
4939Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
4941Z - Transport drogowy towarów,
4942Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
4950A - Transport rurociągami paliw gazowych,
4950B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,
5010Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
5020Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
5030Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski ,
5040Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
5110Z - Transport lotniczy pasażerski,
5121Z - Transport lotniczy towarów,
5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
5222A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
5222B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
5223Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
5224A - Przeładunek towarów w portach morskich,
5224B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
5224C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
5229A - Działalność morskich agencji transportowych,
5229B - Działalność śródlądowych agencji transportowych,
5229C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
5310Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
5320Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
6810Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
6831Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
6910Z - Działalność prawnicza,
6920Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
7021Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
7111Z - Działalność w zakresie architektury,
7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
7120A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
7120B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
7211Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
7219Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
7220Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
7311Z - Działalność agencji reklamowych,
7312A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
7312B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
7312C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
7312D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
7410Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
7420Z - Działalność fotograficzna,
7430Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
7490Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA,
8510Z - Placówki wychowania przedszkolnego,
8520Z - Szkoły podstawowe,
8531A - Gimnazja,
8532A - Technika,
8532B - Branżowe szkoły I stopnia,
8552Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
8553Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
8559A - Nauka języków obcych,
8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8560Z - Działalność wspomagająca edukację,
9001Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
9002Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
9003Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza,
9004Z - Działalność obiektów kulturalnych,
9101A - Działalność bibliotek,
9101B - Działalność archiwów,
9102Z - Działalność muzeów,
9103Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI,
9311Z - Działalność obiektów sportowych,
9313Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
9319Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
9321Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
9511Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
9512Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
9521Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
9522Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
9523Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych,
9524Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,
9525Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii,
9529Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
9601Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
9602Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
9604Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dodaj komentarz

Przepisz kod

Komentarze

Najnowsze firmy w tym mieście:

AS Finanse Anna Stańska

Adres: ul. Poloneza 85b; 02-826 Warszawa

Francuski Sznyt | Małgorza...

Adres: ul. Lekka 1; 01-910 Warszawa

Główne PKD: 8559A  Nauka języków obcych

Marcin Skryśkiewicz Big Da...

Adres: ul. Fort Wola 14; 01-258 Warszawa

Paweł Płaza

Adres: NOWOLIPKI 17a; 00-151 WARSZAWA

NIEZŁY MODEL MACIEJ ŁAŃCZA...

Adres: ul. Karola Irzykowskiego 2; 01-317 Warszawa

IVAN ADAMOV

Adres: ul. Modlińska 6A; 03-216 Warszawa

Hanna Yankovska

Adres: ul. Mazowiecka 11; 00-052 Warszawa

Główne PKD: 6910Z  Działalność prawnicza

Printable3D Dominik Dąbrów...

Adres: Józefa Mehoffera 70d; 03-131 Warszawa

Główne PKD: 1812Z  Pozostałe drukowanie

Iwo Jakubowski English Inc...

Adres: ul. Inflancka 19; 00-189 Warszawa

Główne PKD: 8559A  Nauka języków obcych

Anna Skura

Adres: ul. Szczęsna 26; 02-454 Warszawa

Starsze firmy:

JRP Wojciech Palewski

Adres: ul. Grupy AK "Północ" 2; 00-713 Warszawa

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

Mariusz Kaleta

Adres: Karolkowa 59; 01-197 Warszawa

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

WOJTEX Wojciech Bakuła

Adres: ul. Żurawia 103; 05-400 Otwock

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

PROelTech - Sebastian Sosn...

Adres: ul. Lęborska 4; 03-443 Warszawa

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

Sokół Energetyka Marcin So...

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 6 62; 02-957 Warszawa

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

Nowsze firmy:

NICRAM Marcin Górny

Adres: ul. Mariana Wyrzykowskiego 5; 03-142 Warszawa

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

SERWIS WITEK Przemysław Wi...

Adres: ul. Zegrzyńska 59; 05-119 Legionowo

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

Rafał Dzierżanowski

Adres: 13; 07-311 Bartosy

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

FREEDOM SYSTEM KONRAD KOMA...

Adres: 88E; 26-505 Tomaszów

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

TOMASZ ZADRUSKI USŁUGI ELE...

Adres: ul. Zwycięstwa 31B; 06-150 Świercze

Główne PKD: 4321Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

Sprawdź podobne firmy w innych miastach:

© Infonumer.pl - All rights reserver. Wszystkie prawa zastrzezone